BINGO BREAK: 17:30 – 18:30

Det är Sandviken, Uddevalla, Norrköping och Eskilstuna som spelar ca en halvtimme tillsammans.