BINGO BREAK: 14:00 – 18.00

Det är Sandviken, Uddevalla och Norrköping som spelar tillsammans.