BINGO BREAK: 17:00 – 18.00

Det är Sandviken, Uddevalla, Norrköping och Eskilstuna som spelar ca en halvtimme tillsammans.